دهستان ها

IMAGE
دهستان گچین
دهستان گچین دهستان گچین در غرب بندرعباس قرار دارد که دارای ۱۰ دهیاری می باشد ,...
IMAGE
دهستان تازیان
دهستان تازیان دهستان تازیان در غرب بندرعباس قرار دارد که دارای ۱۸ دهیاری می باشد ,...
IMAGE
دهستان ایسین
دهستان ایسین دهستان ایسین در غرب بندرعباس قرار دارد که دارای ۲۷دهیاری می باشد ,...
IMAGE
دهستان سرخون
دهستان سرخون دهستان سرخون در شمال بندرعباس قرار دارد که دارای ۶ دهیاری می باشد ,...
IMAGE
دهستان سیاهو
سیاهو دهستان سیاهو در شمال بندرعباس قرار دارد که دارای ۲۸ دهیاری می باشد , دهیاری...

دهستان ایسین

دهستان ایسین

دهستان ایسین

 • دهستان ایسین در غرب بندرعباس قرار دارد که دارای ۲۷دهیاری می باشد , دهیاری های آن عبارتند از :
 • ۱- محله نوایسین
 • ۲- قلعه ایسین
 • ۳- فاریاب ایسین
 • ۴- خورلور ایسین
 • ۵- پاتل ایسین
 • ۶- درگیر
 • ۷- سرریگ اول
 • ۸- هورمودر
 • ۹- دشت امام
 • ۱۰- چه چکور
 • ۱۱- آبشورک
 • ۱۲- شهرو خورگو
 • ۱۳- سرریگ دوم
 • ۱۴- پشته ایسین
 • ۱۵- آب زمینو
 • ۱۶- گنو
 • ۱۷- ماشکار
 • ۱۸- مزراکو
 • ۱۹- سرخاء بالا
 • ۲۰- درجتان ابراهیمی
 • ۲۱- تهلو
 • ۲۲- بوندر خورگو
 • ۲۳ – دزک
 • ۲۴ – اسلام آباد
 • ۲۵- آبقلمو
 • ۲۶- تنگ باغ
 • ۲۷- داووری
 • ۲۸-

زیر مجموعه ها

تصاویری از روستای فورخورج

تصویر برداریعکاسی             

تدوین و ساخت کلیپ


صدابرداری و دیجی


چاپ


کلیه حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت باران سیستم هرمز می باشد.