دهستان ها

IMAGE
دهستان گچین
دهستان گچین دهستان گچین در غرب بندرعباس قرار دارد که دارای ۱۰ دهیاری می باشد ,...
IMAGE
دهستان تازیان
دهستان تازیان دهستان تازیان در غرب بندرعباس قرار دارد که دارای ۱۸ دهیاری می باشد ,...
IMAGE
دهستان ایسین
دهستان ایسین دهستان ایسین در غرب بندرعباس قرار دارد که دارای ۲۷دهیاری می باشد ,...
IMAGE
دهستان سرخون
دهستان سرخون دهستان سرخون در شمال بندرعباس قرار دارد که دارای ۶ دهیاری می باشد ,...
IMAGE
دهستان سیاهو
سیاهو دهستان سیاهو در شمال بندرعباس قرار دارد که دارای ۲۸ دهیاری می باشد , دهیاری...

دهستان سرخون

دهستان سرخون

دهستان سرخون

  • دهستان سرخون در شمال بندرعباس قرار دارد که دارای ۶ دهیاری می باشد , دهیاری های آن عبارتند از :
  • ۱- قادهار
  • ۲- نانگ
  • ۳- سرخون
  • ۴- فتح الجلیل
  • ۵- باغو
  • ۶- چاه حسن کهوری

زیر مجموعه ها

تصاویری از روستای فورخورج

تصویر برداریعکاسی             

تدوین و ساخت کلیپ


صدابرداری و دیجی


چاپ


کلیه حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت باران سیستم هرمز می باشد.