دهستان ها

IMAGE
دهستان گچین
دهستان گچین دهستان گچین در غرب بندرعباس قرار دارد که دارای ۱۰ دهیاری می باشد ,...
IMAGE
دهستان تازیان
دهستان تازیان دهستان تازیان در غرب بندرعباس قرار دارد که دارای ۱۸ دهیاری می باشد ,...
IMAGE
دهستان ایسین
دهستان ایسین دهستان ایسین در غرب بندرعباس قرار دارد که دارای ۲۷دهیاری می باشد ,...
IMAGE
دهستان سرخون
دهستان سرخون دهستان سرخون در شمال بندرعباس قرار دارد که دارای ۶ دهیاری می باشد ,...
IMAGE
دهستان سیاهو
سیاهو دهستان سیاهو در شمال بندرعباس قرار دارد که دارای ۲۸ دهیاری می باشد , دهیاری...

دهستان سیاهو

سیاهو

سیاهو

 • دهستان سیاهو در شمال بندرعباس قرار دارد که دارای ۲۸ دهیاری می باشد , دهیاری های آن عبارتند از :
 • ۱- کلوچان
 • ۲- زرکان
 • ۳- خرسین
 • ۴- هماگ بالا
 • ۵- هماگ پایین
 • ۶- تل گردو
 • ۷- درگز
 • ۸- سغ
 • ۹- جغدر بالا
 • ۱۰- فورخورج
 • ۱۱ – دق فینو
 • ۱۲- سیاهو
 • ۱۳- جذر آباد
 • ۱۴- آقاسین پایین
 • ۱۵- زاکین
 • ۱۶- درگیران
 • ۱۷- بنگلایان
 • ۱۸- تلسورو
 • ۱۹- توتنگ
 • ۲۰- رودشور
 • ۲۱- طیفکان
 • ۲۲- پتکنان
 • ۲۳- ماشاری
 • ۲۴- سلرد
 • ۲۵- پاگرو
 • ۲۶- کروکان
 • ۲۷- نامدر
 • ۲۸- آقاسین بالا

زیر مجموعه ها

تصاویری از روستای فورخورج

تصویر برداریعکاسی             

تدوین و ساخت کلیپ


صدابرداری و دیجی


چاپ


کلیه حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت باران سیستم هرمز می باشد.