نشست کارشناسی و هماهنگی افتتاحیه ارزیابی HSE در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان - شهر ایده آل

شهر ایده ال

تبلیغ

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نخستین نشست کارشناسی و هماهنگی افتتاحیه ارزیابی HSE در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با حضور مهندس محمد کریمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان و مدیران این شرکت ترتیب یافت و اهداف اصلی اجرای پارامترهای HSE، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺮوی انسانی، ﺣﺬف ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در اﻳﺠﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺣﻮادث ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ایمنی و محیط‌ زیست در آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با اشاره به اینکه با شتاب گرفتن حضور شركت‌ها اعم از شركت‌های برق منطقه‌ای، مديريت توليد و توزيع نيروی برق و همچنين حضور مشاورين مختلف در اجراي پروژه‌های مجموعه صنعت برق، اهميت استقرار فرهنگ HSE در اين صنعت كاملا مشهود است ادامه داد :HSE (Health, Safety, Environment) علم و هنر تأمین سلامت و ايمنی كارگران، حرف تازه‌ای در برابر عوامل زیان‌آور محيط كار است و تلاش دارد تا فرد شاغل در كارهایی كه متناسب باقابلیت‌های جسمانی و روانی اوست، مشغول به كار شود.

مهندس کریمی یاد آور شد :هدف اصلی از تشکیل این ساختار به حداقل رساندن آسیب های وارده به انسان، تجهیزات و محیط زیست می باشد. این مهم تنها از طریق وضع و به کارگیری قوانین و مقررات صحیح و شفاف و همچنین وجود ساختار مدیریتی برای کنترل فرآیندها میسر خواهد بود.

در ادامه این نشست عنوان شد:  صنعت برق به عنوان عرضه کننده مجموعه مهمترین خدمات به شهروندان ، همیشه نیازمند توسعه متناسب با رشد جمعیت می باشد.شکل اجرای پروژه ها در توزیع برق به گونه ای است که با ایجاد عوارض سطحی همراه است.لذا علاوه بر ایجاد مخاطرات ایمنی و بهداشتی، تبعات زیست محیطی پروژه ها را نیز باید در نظر داشت. از این رو واضح است که رعایت قوانین HSE در صنعت برق تا چه حد اهمیت دارد. 

آیا شما این مطلب رو دوست دارید؟

مهمانان

اطلاعات مراجعه کننده

افراد آنلاین

Online Countries

xx