پرسه زدن در شهر می تواند شگفتی های آن را برای ما آشکار کند. اما می دانستید که این کار همچنین می تواند به افزایش تقاضای انرژی منجر شود؟

شرکت بریتانیایی فناوری پاک PaveGen اخیرا پیاده راه هوشمندی به ابعاد ۱۰ متر مربع درقلب شهر لندن نصب کرده است. در این ایده خلاقانه شهری تایل های پیاده رو با طراحی هوشمندشان گام های افراد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. زمانی که افراد از این مسیر عبور می کنند، وزن آنها منجر به چرخش ژنراتوری که زیر این سطح قرار دارد می شود و طی فرآیندی که القای الکتورمغناطیسی نام دارد انرژی بوجود می آورد. این انرژی می تواند برای چراغ های خیابانی استفاده شود.

این تایل های همچنین داده های بلادرنگ (real-time) را جمع آروی می کنند و می توانند  موقعیت مکانی و تعداد گام هایی که برداشته می شود را ردیابی کنند. این پیاده رو همچنین به یک اپلیکیشن در گوشی های هوشمند متصل می شود و می تواند توسط عابران برای مشاهده تعداد گام ها استفاده شود. همچنین آنها می تواند از آن به پول دیجیتال برای گرفتن تخفیف از مغازه های اطراف، در ازای تعداد قدم هایشان ، استفاده کنند.

ما برای راه رفتن و گشتن در شهر نیاز به بهانه ای نداریم، اما گرفتن پاداش در ازای انجام اینکار می تواند پاداش لذت بخشی باشد. ضمن اینکه این کار باعث می شود احساس کنیم ما عناصر فعالی در زیستگاه شهریمان هستیم.